Türkiye'de, iş dünyasının sürekli yaşadığı hata, problem ve sorunlardan yola çıkılarak, üreticiden tüketiciye kadar geçen süreçte gereksinim duyulan bilgiler ışığında, sektörel faaliyetlerin tümünün geniş kapsamlı araştırması yapıldı. Yapılan incelemeler sonrasında, arge çalışmaları ile kullanılabilir hale getirildi. İş geliştirme kapsamında değerlendirilecek bu bilgiler, işletmelerin zaman kazanmasını sağlayacaktır. Teknolojinin hızlı gelişmesiyle işletmelerin, bu gelişim ve değişime uyum sağlaması bir gerekliliktir.

Neden Onyüzbin?

Onyüzbin.com web sitesi bir araç olarak kullanılacaktır. Arge çalışmaları süresinde binlerce değer oluşturan, önemli kriterler elde edildi. Bu kriterlerin, basamaklı olarak kullanılmasının ve gelişim süresince on, yüz, bin basamaklarının dikkate alınması gerekecektir. Bu sıralama zorunlu olduğu için projemizin adını on, yüz, bin olarak kullanma gereği duyduk.

On, yüz, bin, bir gelişim kavramıdır. Elde edilen bu, kriter ve kavramlar 11 yıl araştırılarak bir araya getirildi. Uzmanlık alanımızdaki toplam süreç ise 41 yıl gibi bir zaman diliminden oluşmaktadır.

Güncelleme: 07/12/2021