Küçük, orta ve büyük işletmelere iş geliştirme kapsamında, etkin ve garantili destekler verilmektedir. İmaj, itibar, otorite ile birlikte değer kazandıran ve değişkenlerden etkilenmeyen kriterler kullanılmaktadır.
Küçük, orta ve büyük işletmelere iş geliştirme kapsamında, etkin ve garantili destekler verilmektedir. İmaj, itibar, otorite ile birlikte değer kazandıran ve değişkenlerden etkilenmeyen kriterler kullanılmaktadır.
0 Yorum 0 Paylaşım
Bilgilendirme
Üye bilgilerini tamamlayan gerçek kişiler mavi tik almak için talepte bulunabilir. Bunun için hesap ayarlarından doğrulama talebi yapılmalıdır.