Pazarı oluşturan birimlerin, söz konusu malı satın almalarını etkileyen ekonomik, psikolojik, sosyolojik ve yasal etkenler dikkate alınmalıdır.
Pazarı oluşturan birimlerin, söz konusu malı satın almalarını etkileyen ekonomik, psikolojik, sosyolojik ve yasal etkenler dikkate alınmalıdır.
0 Yorum 0 Paylaşım
Bilgilendirme
Üye bilgilerini tamamlayan gerçek kişiler mavi tik almak için talepte bulunabilir. Bunun için hesap ayarlarından doğrulama talebi yapılmalıdır.