WWW.MEDYADIA.NET
Gıda Fiyatlarındaki Artışta Tek Suçlu Aracılar Mı?
Türkiye'de, gıda fiyatları konusunda üreticiden ucuza alınan ürünün, tüketiciye pahalıya ulaştığı ifade ediliyor.
0 Yorum 0 Paylaşım
Bilgilendirme
Üye bilgilerini tamamlayan gerçek kişiler mavi tik almak için talepte bulunabilir. Bunun için hesap ayarlarından doğrulama talebi yapılmalıdır.