İnternet kullanımının yaygınlaşması ve IP (İnternet Protocol) adresi gerektiren; yeni aygıtların (cep telefonları, IP telefon, sayısal fotoğraf makineleri vb.) ortaya çıkması, var olan adreslerin yetersiz kalmasına yol açmıştır. https://www.haberde.online/ipv6-nedir-ve-nicin-kullanilir
İnternet kullanımının yaygınlaşması ve IP (İnternet Protocol) adresi gerektiren; yeni aygıtların (cep telefonları, IP telefon, sayısal fotoğraf makineleri vb.) ortaya çıkması, var olan adreslerin yetersiz kalmasına yol açmıştır. https://www.haberde.online/ipv6-nedir-ve-nicin-kullanilir
WWW.HABERDE.ONLINE
IPv6 Nedir ve Niçin Kullanılır?
Bugünlerde adresleme sıkıntısı oluşunca, 128 bitlik adres yapısı olan IPv6'ya geçilmesi kaçınılmaz olmuştur.
0 Yorum 0 Paylaşım
Bilgilendirme
Üye bilgilerini tamamlayan gerçek kişiler mavi tik almak için talepte bulunabilir. Bunun için hesap ayarlarından doğrulama talebi yapılmalıdır.